9 grudnia 2016

Projektowanie i budowa sieci strukturalnych

Co to jest okablowanie strukturalne?

Okablowanie strukturalne stanowi infrastrukturę połączeniową podstawowych elementów sieci komputerowej (komputery, drukarki, telefony, itp.), co zapewnia zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych wewnątrz budynku. Jest uniwersalnym rozwiązaniem dla wielu zastosowań.

Okablowanie strukturalne pozwala realizować aktualne potrzeby Twojej firmy, przewiduje jednakże rozbudowę i modyfikację sieci.

 

Dlaczego warto wybrać okablowanie strukturalne?

Okablowanie strukturalne, w odróżnieniu od standardowego okablowania posiada wiele zalet:

 • Możliwe jest podłączenie do niego każdego urządzenia komputerowego, np. terminala, drukarki, komputera.
 • Istnieje możliwość tworzenia segmentów sieci obejmujących wybrane przez Klienta powierzchnie budynku lub obejmujące całą jego powierzchnię.
 • Można zbudować odrębne sieci komputerowe dla różnych Klientów mających swoje siedziby w tym samym budynku. Sieci takie są odseparowane, tzn. nie posiadają punktów wspólnych.
 • W przypadku, gdy zajdzie potrzeba przeniesienia stanowiska komputerowego do innego pomieszczenia, nie zaburza to pracy całego systemu komputerowego – proces polega bowiem jedynie na dokonaniu zmian w urządzeniach krosujących.
 • W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba przeniesienia całego systemu komputerowego w inne miejsce posiadające okablowanie strukturalne, należy jedynie przyłączyć system do systemu okablowania.
 • Do sieci strukturalnej można podłączać urządzenia telefoniczne typu telefon, telefaks.
 • Łatwe jest rozbudowanie systemu pod warunkiem zastosowania odpowiednich elementów infrastruktury.

Jakie są podstawowe elementy systemu?

Elementy składowe sieci strukturalnych:

 • kable
 • gniazda
 • adaptery
 • przyłącza komunikacyjne
 • wtyczki
 • panele krosujące
 • komponenty elektroniczne.

Jakie są etapy budowy sieci strukturalnych?

 • Oględziny obiektu i pomiary
 • Projekt
 • Wycena
 • Konsultacje
 • Instalacja
 • Testy i ewentualna certyfikacja
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej.