9 grudnia 2016

Polityka Prywatności

Polityka cookies

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu www.itechnology.pro jest: ITechnology.Pro Wojciech Gębala z siedzibą: 06-400 Ciechanów, Gąski, ul. Leśna 3/5, NIP: 566 162 00 21, REGON: 363880818.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a.    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  b.    poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
  c.    poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Domeny.pl, funkcjonującego pod adresem www.itechnology.pro.

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Jednostką Badawczo – Rozwojową – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a.    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  b.    utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  c.    określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki, np. Google Analytics.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  a.    czas nadejścia zapytania,
  b.    czas wysłania odpowiedzi,
  c.    nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  d.    informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  e.    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  f.    informacje o przeglądarce użytkownika,
  g.    Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  a.    Internet Explorer
  b.    Chrome
  c.    Safari
  d.    Firefox
  e.    Opera
  f.    Android
  g.   Safari (iOS)

Klauzula informacyjna – RODO

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że firma ITechnology.Pro Wojciech Gębala z siedzibą w: 06-400 Gąski, ul. Leśna 3/5 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

 • nazwa działalności gospodarczej,
 • adres siedziby,
 • numer NIP,
 • numer REGON,
 • adres e-mail,
 • telefon.

Dane te zostały pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż / zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia ww. czynności.

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
firma ITechnology.Pro Wojciech Gębala z siedzibą w: 06-400 Gąski, ul. Leśna 3/5, NIP: 566-162-00-21. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ITechnology.Pro, ul. Leśna 3/5, 06-400 Gąski lub e-mail: pomoc@itechnology.pro

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez ITechnology.Pro Wojciech Gębala polegają na oferowaniu Klientom produktów i usług z zakresu rozwiązań informatycznych i serwisowych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów / usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy ITechnology.Pro Wojciech Gębala.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie lub w sposób zautomatyzowany w celu dostarczania Klientom ITechnology.Pro Wojciech Gębala kompleksowej informacji w ramach oferowanych przez firmę produktów / usług, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.
ITechnology.Pro Wojciech Gębala nie przetwarza danych w formie profilowania.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publiczne, tj. dostępne na stronach www oraz w oparciu o rejestry urzędowe (KRS, CEIDG, REGON itp.).

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: pomoc@itechnology.pro lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ITechnology.Pro Wojciech Gębala, ul. Leśna 3/5, 06-400 Gąski.

Informujemy również, że:

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.